Hãy gọi cho chúng tôi: 0916 676 878
EMC NHẬN CÚP THƯƠNG HIỆU UY TÍN TOP 10 VIỆT NAM NĂM 2016 – LẦN III Chứng nhận Hành Nghề Dịch Vụ Kế Toán EMCVN Hỗ Trợ Kiểm Tra Sổ Sách Miễn Phí Danh sách đủ điều kiện Hành nghề Dịch vụ Kế Toán Thuế Việt Nam Đăng ký kinh doanh

Tin tức hỗ trợ doanh nghiệp

QUY ĐỊNH MỚI VỀ TRÍCH KHẤU HAO ĐỐI VỚI TÀI SẢN LÀ NHÀ HỖN HỢP

Kể từ ngày 26/05/2017, Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê thì • Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính) thì doanh nghiệp ghi nhận là tài sản cố định và trích khấu hao • Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao Quy định này được áp dụng từ năm tài chính 2016

CHI TIẾT

MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH VỀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Bắt đầu từ ngày 1/1/2017, hệ thống mục lục ngân sách nhà nước thay đổi như sau: Bổ sung các tiểu mục 2862, 2863, 2864 về lệ phí môn bài Bổ sung tiểu mục 4918: Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)

CHI TIẾT

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC SAU KHI THÀNH LẬP

Sau khi thành lập doanh nghiệp, một số công việc ban đầu Quý doanh nghiệp cần phải làm bao gồm: Mở tài khoản ngân hàng, Làm USB token để nộp các loại tờ khai và thuế điện tử, Lập tờ khai và nộp thuế môn bài, In / mua hóa đơn, Mở sổ sách kế toán và báo cáo thuế theo quy định của pháp luật.

CHI TIẾT

CÁCH XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH MỚI NHẤT

Nguyên giá TSCĐ nhận góp vốn, nhận lại vốn góp là: - Giá trị do các thành viên, cổ đông sáng lập định giá nhất trí; hoặc - Doanh nghiệp và người góp vốn thoả thuận; hoặc - Do tổ chức chuyên nghiệp định giá theo quy định của pháp luật và được các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận. Đối với Trường hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình

CHI TIẾT

CÁCH XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH MỚI NHẤT

Các chi phí sau đây không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN: - Chi phí thành lập doanh nghiệp, - Chi phí đào tạo nhân viên, - Chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, - Chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, - Chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh

CHI TIẾT

DANH MỤC NHỮNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN MỚI NHẤT

Bắt đầu từ ngày 01/01/2017, - Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, kinh doanh than, kinh doanh dịch vụ tổ chức lễ hội không còn thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện - Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị, Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô, kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được bổ sung vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện

CHI TIẾT

MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM

Nếu doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định thì - Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng; và Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng và phải đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm

CHI TIẾT

NHỮNG QUY ĐỊNH ĐÁNG LƯU Ý VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2016

Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm 2016 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

CHI TIẾT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10« »

Chúng tôi nguyện làm hết sức mình một cách sáng tạo và đầy ý nghĩa, trên cơ sở cùng có lợi

để trở thành nơi đáng tin cậy nhất Việt Nam, ngang tầm thế giới, nhằm giúp doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

EMC Company

VĂN PHÒNG EMC

CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

28A - Yersin - Nha Trang - Khánh Hòa - Việt Nam

Website: emcvn.vn - Email: emc@emcvn.vn

Điện thoại: 058.351.2222

Hỗ trợ trực tuyến: